☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rzeczenica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Rzeczenica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://ug.rzeczenica.ibip.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Rzeczenica
ul. Człuchowska 26
77-304 Rzeczenica
Tel: 59 833 17 22   

Data publikacji strony internetowej: 2014-12-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-28

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 

Zamieszczone na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny pracownika

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Bieńkowska
e-mail: informatyk@rzeczenica.pl
Telefon: 59 833 17 22 wew.26

Procedura wnioskowo - skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy nie pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

 
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
(63 KB)
Wytworzył:
Maria Gawrońska
(2021-03-30)
Udostępnił:
Bieńkowska Małgorzata
(2021-03-30 12:59:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Małgorzata Bieńkowska
Udostępnił:
Bieńkowska Małgorzata
(2020-10-09 08:06:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Bieńkowska Małgorzata
(2020-10-09 08:12:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1481483