GMINA RZECZENICA
77-304 Rzeczenica
ul. Człuchowska 26

interesantów zapraszamy w godzinach:
poniedziałek, od godz. 8.00 do 16.00
wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 7.15 do 15.15

FORMULARZ WNIOSKU
o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

telefony:
+48 59 83 31 694
+48 59 82 18 606
fax: +48 59 83 31 722

internet:
www: www.rzeczenica.pl
e-mail: gmina@rzeczenica.pl
ePuap: /r1me2w72jc/skrytka
Link do archiwalnego BIP dostępny jest TUTAJ

Informacja dla osób głuchych i głuchoniemych

budynek Urzędu Gminy Rzeczenica

 Wszelkie płatności należy dokonywać na niżej wymienione konta bankowe.

REGON: 770979714    NIP: 843-15-39-021

Wpłaty dla Urzędu Gminy: Bank Spółdzielczy w Człuchowie O/Rzeczenica, nr konta: 02 9326 0006 0030 5189 3000 0010 Wpłaty należności podatkowych mogą być dokonywane również u Sołtysów.

Wpłaty na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Spółka z o.o.: tj. opłaty cmentarne, należności za wodę, ścieki oraz czynsze: Bank Spółdzielczy w Człuchowie O/Rzeczenica, nr konta: 76 9326 0006 0030 5219 2000 001

Wytworzył:
Małgorzata Bieńkowska
(2014-12-22)
Udostępnił:
Małgorzata Bieńkowska
(2014-12-22 15:02:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Bieńkowska
(2017-03-07 10:58:42)