☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rzeczenica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

 

GMINNY ZESPÓŁ
EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

ul. Przechlewska 6 
77-304 RZECZENICA


kontakt telefoniczny:

 

kierownik: 696 220 594 
księgowość:  696 220 766

e-mail: 
oswiata@rzeczenica.pl  
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół jest samodzielną jednostką budżetową, podległą Wójtowi Gminy.  Podstawowym zadaniem GZEAS jest prowadzenie obsługi finansowej placówek oświatowych działających na terenie gminy Rzeczenica oraz organizacja dowozu uczniów do placówek oświatowych. 

W szczególności do zakresu działalności GZEAS należy:

 1. prowadzenie obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzeczenica,
 2. organizowanie wypłat wynagrodzeń oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
 3. współdziałanie z dyrektorami szkół w zakresie sporządzania prac statystycznych oraz wymaganych sprawozdań dotyczących realizowanych zadań rzeczowych i wynagrodzeń,
 4. współuczestniczenie w sprawozdawczości placówek oświatowych (spoza zakresu działalności finansowo – księgowej),
 5. dokonywanie obowiązkowych rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,
 6. opracowywanie wspólnie z dyrektorami planów dochodów i wydatków budżetowych,
 7. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektorów placówek oświatowych, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności polityki rachunkowości, przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 8. tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej w obsługiwanych jednostkach,
 9. dokonywanie rozliczeń inwentaryzacji,
 10. przygotowywanie projektów regulaminów konkursowych, projektów zarządzeń Wójta Gminy, uchwał Rady Gminy w zakresie spraw związanych z oświatą, a także projektów innych dokumentów o charakterze organizacyjnym,
 11. organizowanie prac komisji egzaminacyjnych powoływanych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
 12. koordynowanie prac związanych z przeprowadzeniem konkursów dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora placówki oświatowej,
 13. współpraca z organem nadzoru pedagogicznego w sprawach związanych z dokonywaniem ocen pracy dyrektorów,
 14. organizowanie dowożenia uczniów do szkół,
 15. prowadzenie zbiorczej bazy danych oświatowych w zakresie wynikającym z ustawy o systemie informacji oświatowej,
 16. nadzór nad spełnianiem obowiązku nauki od 16 do 18 roku życia. 

 

 

Wytworzył:
Agnieszka Laskowska
Udostępnił:
Bieńkowska Małgorzata
(2015-08-17 11:46:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Bieńkowska Małgorzata
(2019-10-03 11:26:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1481483