☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rzeczenica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Wymagane dokumenty

   Urzędy Miast i Gmin udostępniają w trybie jednostkowym dane z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentację związaną z dowodami osobistymi. W trybie jednostkowym udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby udzielone na jednorazowy wniosek. Do korzystania z nich są uprawnione m.in. prokuratura, Policja, sądy a także inne osoby, pod warunkiem wykazania swojego interesu prawnego lub faktycznego do otrzymania takich informacji.   Wniosek o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi możesz złożyć gdy:

 • jesteś osobą, która ma interes prawny - np. jesteś wierzycielem, który uzyskał tytuł wykonawczy i kolejnym etapem jest przekazanie sprawy do komornika sądowego, aby rozpocząć postępowanie egzekucyjne lub umieszczenie dłużnika w Krajowym Rejestrze Długów. Możesz wystąpić o dane z RDO, aby porównać je z posiadanymi danymi i wykluczyć ewentualną rozbieżność;

 • jesteś osobą, która ma interes faktyczny  tzn., chcesz uzyskać dane dotyczące innej osoby, ale nie możesz swojego żądania poprzeć żadnymi przepisami prawa. W tym przypadku, aby otrzymać takie informacje, osoba, której dane dotyczą, musi wyrazić na to pisemną zgodę (na przykład wydawca może wystąpić o zdjęcie pisarza, które znajduje się w RDO, jeśli chce je umieścić na okładce książki).

    Jakie dane możesz uzyskać

 • numer PESEL,

 • imię (imiona) i nazwisko,

 • nazwisko rodowe,

 • imię ojca,

 • imię i nazwisko rodowe matki,

 • datę i miejsce urodzenia,

 • płeć,

 • fotografię, która znajduję się w dowodzie osobistym,

 • dane dotyczące wniosku o wydanie dowodu osobistego (na przykład numer wniosku, status wniosku),

 • dane dotyczące dowodu osobistego (na przykład serię i numer dowodu osobistego, datę ważności, status dowodu osobistego),

 • dane dotyczące poprzednich dowodów osobistych, np. data wydania, numer i seria dowodu.

 • Żeby uzyskać dane z RDO pobierz wniosek, a następnie wydrukuj go i podpisz. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go w miejscu załatwienia sprawy (adres znajdziesz poniżej).          

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • dokument, który potwierdza Twój interes prawny albo faktyczny,

 • dowód opłaty za udostępnienie danych;

 • jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika, dołącz dokument pełnomocnictwa i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. W przypadku, gdy będzie to Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Miejsce złożenia dokumentów

 • Urząd Gminy w Rzeczenicy, ewidencja ludności, biuro nr 3

 • prześlij pocztą;

 • złóż w formie elektronicznej. W razie skorzystania z tej możliwości musisz pamiętać o uwierzytelnieniu pisma za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub przez zastosowanie podpisu elektronicznego.

Opłaty

 • opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby) zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych lub za udostępnienie dokumentacji związanej z jednym dowodem osobistym  31 zł. - nr konta: 73 9326 0006 9031 3009 0000 0000 . Tę opłatę możesz wnieść kartą płatniczą bezpośrednio przy składaniu wniosku lub dokonać przelewu na wskazane powyżej konto. Możesz również zapłacić na poczcie lub w dowolnym banku;

 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od pełnomocnictwa udzielnego przez Ciebie każdej wskazanej osobie), gdy będzie reprezentował Cię pełnomocnik niebędący Twoją najbliższą rodziną - 17 zł; nr konta: 73 9326 0006 9031 3009 0000 0000.  


Termin i sposób załatwienia

       Informacje, o które wnioskujesz zostaną Ci udzielone w terminie 7 dni od złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia danych z ww. rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej.    

      
Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 332 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.319.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1604).

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji odmownej możesz się odwołać do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Rzeczenica w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
(97 KB)
Wytworzył:
Krystyna Waszewska
(2018-06-05)
Udostępnił:
Bieńkowska Małgorzata
(2018-07-05 11:37:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
(109 KB)
Wytworzył:
Krystyna Waszewska
(2018-06-05)
Udostępnił:
Bieńkowska Małgorzata
(2018-07-05 11:37:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
(23 KB)
Wytworzył:
Krystyna Waszewska
(2020-11-26)
Udostępnił:
Bieńkowska Małgorzata
(2020-11-26 14:25:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Krystyna Waszewska
Udostępnił:
Bieńkowska Małgorzata
(2015-10-16 13:11:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Bieńkowska Małgorzata
(2018-07-05 12:51:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1481483