☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rzeczenica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie/uszkodzeniu dokumentu


Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Zgłoszenia można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej RP można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
W Rzeczenicy zgłoszenia można dokonać:
Urząd Gminy w Rzeczenicy
Ewidencja ludności
Biuro nr 3

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP – dowolnej placówce konsularnej RP.
W przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Opłaty:

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 332 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r., poz.212 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. Z 2019 r. poz. 400).


Wymagane wnioski i dokumenty:

 Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
(do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty)
Uwaga !!!

  • formularz .pdf musi być wydrukowany w całości na jednej kartce formatu A4 (dwustronnie), bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji - druk bez marginesów! (w opcjach  drukowania ustaw: brak skalowania strony), w normalnym, a nie oszczędnościowym trybie wydruku,

  • formularz on-line przeznaczony do wypełnienia on-line  można wysyłać w formie elektronicznej przez  ePUAP.

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
(88 KB)
Wytworzył:
Krystyna Waszewska
(2018-06-05)
Udostępnił:
Bieńkowska Małgorzata
(2018-07-05 11:36:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
(23 KB)
Wytworzył:
Krystyna Waszewska
(2020-11-26)
Udostępnił:
Bieńkowska Małgorzata
(2020-11-26 14:25:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Krystyna Waszewska
Udostępnił:
Bieńkowska Małgorzata
(2015-10-16 13:18:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Bieńkowska Małgorzata
(2018-07-05 12:51:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1481483