☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rzeczenica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nadanie numeru PESEL

Wymagane dokumenty

Jeśli nie masz numeru PESEL, a przepis prawa wymaga od Ciebie posiadania tego numeru, możesz wystąpić o jego nadanie.

Wymagane dokumenty:

  •  wniosek o nadanie numeru PESEL  - pobierz go i wypełnij, a następnie wydrukuj go obustronnie. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas (adres znajdziesz poniżej);

  • dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość i inne dane, które wpiszesz we wniosku.

  • Wniosek możesz złożyć osobiście lub może to zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik. Wniosek możesz złożyć również drogą elektroniczną - jeśli masz Profil Zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

We wniosku wpisz podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakaś instytucja wymaga od Ciebie numeru PESEL, powinna Ci wskazać taką  podstawę.

Miejsce złożenia dokumentów

Jeśli Twój pracodawca ma siedzibę w Rzeczenicy wniosek możesz złożyć w:
Urzędzie Gminy w Rzeczenicy
Ewidencja ludności
Biuro nr 3
Wszystkie osoby, które zameldują się na pobyt stały lub czasowy otrzymują nr PESEL bez składania odrębnego wniosku.

Opłaty

Nadanie numeru PESEL jest bezpłatne.
Pełnomocnictwo - 17zł. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne

Opłatę możesz zrobić:

•    kartą płatniczą,
przelewem na konto opłaty skarbowej Urzędu Gminy w Rzeczenicy: nr konta 73 9326 0006 9031 3009 0000 0000.
                  
       

Termin i sposób załatwienia

Twój wniosek zostanie przyjęty od razu. Jeśli podstawa do nadania numeru PESEL będzie właściwa - otrzymasz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL. Jeśli we wniosku będą jakieś braki - poprosimy Cię o ich uzupełnienie.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1397),

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411),

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015 r. poz. 1984);

  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn.zm);


Tryb odwoławczy

Nie występuje.

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o nadanie numeru PESEL
(545 KB)
Wytworzył:
Krystyna Waszewska
(2018-06-05)
Udostępnił:
Bieńkowska Małgorzata
(2018-07-05 13:19:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
(19 KB)
Wytworzył:
Krystyna Waszewska
(2020-11-26)
Udostępnił:
Bieńkowska Małgorzata
(2020-11-26 14:25:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Krystyna Waszewska
Udostępnił:
Bieńkowska Małgorzata
(2015-10-16 13:24:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Bieńkowska Małgorzata
(2018-07-05 13:23:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1481483