☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rzeczenica
Bocian w kole utworzonym przez drzewo słońce i wodę

Czwartek 02.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

INFORMACJA DLA OSÓB GŁUCHYCH

 
Urząd Gminy Rzeczenica informuje o dostępnych środkach wspierających komunikowanie się:
  • kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej gmina@rzeczenica.pl
  • fax pod numer telefonu (29) 833 17 22,
  • SMS pod nr 531 373 616,
  • za pomocą skrzynki podawczej na elektronicznej platformie e-PUAP,
  • listownie na adres Urząd Gminy Rzeczenica, ul. Człuchowska 26, 77-304 Rzeczenica.
Osobom głuchym przysługuje prawo skorzystania z pomocy osoby przybranej lub z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego.  
 
Prosimy osoby uprawnione o zgłaszanie zamiaru skorzystania z usługi tłumacza na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w naszym urzędzie, z wyłączeniem nagłych sytuacji. Skorzystanie z usługi tłumacza jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016).
 

Pomoc osoby przybranej oznacza skorzystanie z pomocy każdej, innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabo słyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie Gminy Rzeczenica.

Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.
 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. nr 209, poz. 1243, z późn. zm.)
Wytworzył:
Małgorzata Bieńkowska
(2021-04-06)
Udostępnił:
Bieńkowska Małgorzata
(2021-04-06 09:41:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Bieńkowska Małgorzata
(2021-10-01 11:43:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 244553