Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych element menu 2024-02-23 10:25:03 UTWORZENIE
Projekty uchwał na 65 Sesję Rady Gminy Rzeczenica element menu 2024-02-22 14:46:57 UTWORZENIE
Akty prawa miejscowego uchwalone w roku 2024 dokument HTML 2024-02-22 13:45:43 MODYFIKACJA
Akty prawa miejscowego uchwalone w roku 2024 element menu 2024-02-22 13:45:43 MODYFIKACJA
Akty prawa miejscowego uchwalone w roku 2024 dokument HTML 2024-02-22 13:31:14 MODYFIKACJA
Akty prawa miejscowego uchwalone w roku 2024 element menu 2024-02-22 13:31:14 MODYFIKACJA
Plan Pracy Rady Gminy dokument HTML 2024-02-22 13:30:08 MODYFIKACJA
Plan Pracy Rady Gminy element menu 2024-02-22 13:30:08 MODYFIKACJA
Komisja Rozwoju Gospodarczego Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego dokument HTML 2024-02-22 13:27:35 MODYFIKACJA
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego element menu 2024-02-22 13:27:35 MODYFIKACJA
Komisja Rewizyjna dokument HTML 2024-02-22 13:27:11 MODYFIKACJA
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rzeczenica element menu 2024-02-22 13:27:11 MODYFIKACJA
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast element menu 2024-02-21 08:56:00 UTWORZENIE
Zarządzenie nr 22 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast element menu 2024-02-21 08:49:40 UTWORZENIE
Zarządzenie nr 22 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast element menu 2024-02-21 08:48:35 UTWORZENIE